Форма звернень громадян

 

Порядок

реєстрації та опрацювання письмових звернень громадян, отриманих за допомогою Інтернету, засобів електронного зв’язку (електронних звернень) в Смілянській міській лікарні

 

1. Електронне звернення приймається шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті Смілянської міської лікарні.

2. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

3. Розміщена на офіційному веб-сайті лікарні електронна форма має графи для зазначення громадянином свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання, електронної поштової адреси (відомостей про інші засоби зв’язку з ним), викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дати подання звернення.

4. У разі, коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.

5. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається особою, відповідальною за розгляд електронних звернень громадян, заявнику з відповідним роз’ясненням не пізніше, як через десять днів від дня його надходження.

6. Реєстрація електронних звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, зі змінами, а саме відповідно до вимог реєстраційно – контрольної картки, розділу «Форма надходження» необхідно вказати – електронною поштою.

7. Електронні звернення перед реєстрацією роздруковуються на папері.

8. Електронні звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання з обов’язковим повідомленням заявника про результати розгляду звернення.

9. Відповідь не електронне звернення направляється у спосіб, обраний заявником (згідно з вказаною ним адресою, місця проживання, або адресою електронної пошти). За потреби надання відповіді на електронне звернення електронною поштою виконавець, або особа відповідальна за діловодство у структурному підрозділі, здійснює пересилання заявнику відповіді у сканованій формі. Після здійснення відправлення відповіді заявнику, звіт про відправлення із зазначеними адресою, датою відправлення та інформацією, що міститься у відправленому файлі, роздруковується. Зазначений звіт долучається до справи та зберігається у встановленому законодавством порядку.

10. Контроль за розглядом електронних звернень покладається на особу, відповідальну за розгляд звернень громадян в лікарні.

11. При підготовці звітної інформації необхідно вказати кількість звернень громадян, які надійшли з використанням Інтернету, засобів електронного зв’язку.

Додаток до наказу від 31.05.2016 №